Mahfilein Sajti Hai Roz, Sajti Rahengi
Jaam Hote Nahi Sab Pe
Mahfilein Sajti Hai Roz, Sajti Rahengi
Jaam Hote Nahi Sab Peene Pilaane Waale
Aasteen Mein Chhuriya Leke Ghoomte Hai Sab
Dost Hotey Nahi Sab Hath Milane Waale…
‐ 6 years ago by sonu.patel71

— 51 Likes —
SMS Length : 166